m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

哥们是凤凰

- 准备食材 -

 • 紫皮蒜 10只
 • 米醋 250g
 • 白糖 10g

- 步骤 -

 • 1、挑选紫皮蒜头,扒皮

 • 2、拔皮之后清洗干净,把蒜瓣晾干

 • 3、捡出有疤的蒜

 • 4、将蒜瓣顶部用小刀去掉

 • 5、加入少许白糖

 • 6、将米醋倒入瓶子里

 • 7、密封。白天放在阳台,晚上放在厨房,温差大绿的快。

 • 8、大约一个星期的时间,蒜瓣绿啦,颜色很漂亮吧,酸酸的带一点儿辣,开吃!