m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

tangjiajia123

- 准备食材 -

 • 猪肝 100g
 • 猪肉少许 100g
 • 生菜 三片叶
 • 200g
 • 盐少许
 • 油少许
 • 酱油少许
 • 生粉少许

- 步骤 -

 • 1、米少许按自己的吃量调整,米洗干净用盐油调好!

 • 2、猪肝和猪肉洗干净就下盐油生粉酱油腌制!待用

 • 3、生菜洗干净选三片叶,切丝待用

 • 4、香葱,芫茜按个人喜好加入或不加

 • 5、待水开!先放米进去煮至米熟再放肉和菜即可!

 • 6、熟后可吃!