m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

汆的肉丸子可以做汤也可以做麻辣烫 还很干净卫生哈

ruguo1

- 准备食材 -

 • 猪肉一斤
 • 葱姜适量
 • 料酒适量
 • 鸡蛋2个
 • 盐糖适量

- 步骤 -

 • 1、买回来的猪肉洗净

 • 2、倒入些许料酒,鸡蛋,盐糖

 • 3、锅里烧水

 • 4、先把一块肉泥抓手里

 • 5、握紧手掌

 • 6、冒出圆圆的脑袋

 • 7、用勺子挖出来

 • 8、就像这样

 • 9、等到水烧开

 • 10、等到肉丸凝固变色

 • 11、烧开后就可以关火了

 • 12、把肉丸捞起

 • 13、锅里的汤不要浪费

 • 14、做好的肉丸子

 • 15、冷却的汤放入冷藏室