m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

☆A­-Mei☆

- 准备食材 -

 • 猪肉 250g
 • 青豆 500g
 • 干辣椒 3个
 • 适量
 • 生抽 2汤匙
 • 一点点

- 步骤 -

 • 1、青豆先下锅干炒五分钟

 • 2、青豆捞出,开始炒肉

 • 3、微微出油后,倒入生抽和盐

 • 4、倒入青豆翻炒至断生,出锅前加点糖调味(我家不用味精鸡精,所以加点糖可以增鲜)

 • 5、出锅啦,晚饭就它了,真的好下饭!