m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

“蒸"的很健康,

Mnky可乐

- 准备食材 -

 • 内脂豆腐 一盒
 • 猪肉 80g
 • 少许
 • 小米椒 2个
 • 香葱 2根
 • 0.5g
 • 酱油 15g
 • 热油 10克
 • 淀粉 少许

- 步骤 -

 • 1、猪肉、姜切未

 • 2、加盐、酱油、淀粉抓匀备用

 • 3、内脂豆腐去盖

 • 4、倒扣,划开四个角,用手把四边轻轻地捏下,去盒。

 • 5、放入碗中

 • 6、放上肉未,放入已上汽的蒸锅,蒸个十分钟

 • 7、取出来,放上小米椒、葱花

 • 8、淋上热油即可

 • 9、成品