m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

格格111111

- 准备食材 -

 • 土豆
 • 西芹
 • 猪肉
 • 青椒
 • 豆瓣酱
 • 耗油
 • 酱油

- 步骤 -

 • 1、西芹放沸水里焯一下备用

 • 2、土豆丝放沸水焯一下

 • 3、油热放肉丝

 • 4、肉丝变色后放豆瓣酱、耗油、酱油翻炒

 • 5、放葱姜炒出香味

 • 6、放西芹翻炒

 • 7、放土豆丝、青椒继续翻炒,放少量盐

 • 8、出锅