m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

湉1210152326

- 准备食材 -

  • 猪肉
  • 干香菇
  • 油豆腐
  • 酱油
  • 胡椒粉

- 步骤 -

  • 1、猪肉剁碎,干香菇泡发切碎,混合均匀,加葱,加盐调味

  • 2、将油豆腐开个口把混合好的肉塞进去

  • 3、将塞好的油豆腐放入锅内,加水,酱油,胡椒粉焖煮

  • 4、出锅