m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

给女儿做的能用手拿又好咬的肉~

山山妈好孕

- 准备食材 -

 • 猪肉糜(瘦:肥=7:3) 390g
 • 鸡蛋(面糊) 1个
 • 面粉(面糊) 30g
 • 淀粉(面糊) 30g
 • 水(面糊) 30g
 • 适量
 • 少许

- 步骤 -

 • 1、鸡蛋、面粉、淀粉、盐、水全都放一起,姜用压蒜器挤汁

 • 2、搅拌均匀

 • 3、将搅拌好的肉泥倒入面糊中

 • 4、像同一方向搅拌,搅到起筋

 • 5、容器底部垫上硅油纸,方便脱模

 • 6、倒入肉泥,用勺子压紧实

 • 7、包上锡纸,蒸40分钟,冷却后脱模切片