m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

咸蛋蒸肉饼是苏南地区传统菜肴。鸭蛋经盐腌一段时日,具有特别的咸香味,与猪肉糜拌在一起蒸成的肉饼特别鲜香。

chxzh_2000

- 准备食材 -

 • 猪肉末 500g
 • 咸蛋 4个
 • 5g
 • 15g
 • 味精 1g
 • 干淀粉 5g
 • 料酒 5g
 • 1g

- 步骤 -

 • 1、启动: 自动启动

 • 2、启动: 自动启动

 • 3、启动: 自动启动