m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

红太郎HONGTAILANG

- 准备食材 -

 • 猪肉
 • 金针菇
 • 牛肉粉
 • 酱油
 • 香油
 • 面包康
 • 面粉

- 步骤 -

 • 1、肉馅加葱姜

 • 2、

 • 3、金针菇

 • 4、加入盐 酱油,香油,牛肉粉

 • 5、剩下的肉馅加入面包康和面粉

 • 6、加少于水,要不面干

 • 7、用虎口做丸子

 • 8、肉丸放到面包康里

 • 9、下锅炸,要小火慢炸,超级好吃,脆脆的