m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

风儿84

- 准备食材 -

 • 青椒 1个
 • 土豆 2个
 • 猪肉 100g
 • 胡萝卜 一根
 • 一段

- 步骤 -

 • 1、土豆切片,泡在水中去除淀粉

 • 2、肉,葱,胡萝卜,青椒切片

 • 3、烧热锅,烧热油放一点花椒面

 • 4、加入葱

 • 5、放肉翻炒

 • 6、加入胡萝卜

 • 7、加入酱油翻炒至肉断生

 • 8、加入土豆片

 • 9、土豆炒熟的时候放入青椒加盐调味出锅

 • 10、出锅