m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

wujienwpu2004

- 准备食材 -

 • 豆腐 2块
 • 鸡蛋 2只
 • 猪肉馅 150g
 • 姜蓉 5g
 • 葱花 5g
 • 10g
 • 生抽 5g
 • 白糖 5g
 • 粟粉 10g
 • 生油 10g

- 步骤 -

 • 1、准备材料

 • 2、豆腐切片

 • 3、猪肉馅加入姜蓉,盐,生抽,白糖,粟粉,生油调味

 • 4、猪肉馅放兩边,再打入鸡蛋

 • 5、水滾开后放入锅内蒸10分钟,再放上葱花

 • 6、大功告成,上碟