m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

鸡油辣椒的比豆豉的炒要好吃,但我买的是豆豉的

dundunring

- 准备食材 -

  • 土豆 1个
  • 老干妈 适量
  • 适量

- 步骤 -

  • 1、切好土豆,放水里泡着,防止发黑,我的刀功实在不咋地

  • 2、切好葱

  • 3、放油烧热,放入土豆,炒软,放入老干妈

  • 4、放盐,放葱

  • 5、装盘