m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

DLJ520114

- 准备食材 -

  • 鸡蛋干 150g
  • 豆皮 一块
  • 韭菜 100
  • 老干妈 适量

- 步骤 -

  • 1、鸡蛋干切丝

  • 2、豆皮切成条状

  • 3、韭菜切成小段,根部和叶子分开放

  • 4、锅中放油先炒韭菜根部,再放豆皮,鸡蛋干,韭菜叶,最后放老干妈和适量的盐,拌匀起锅