m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

darlingxia

- 准备食材 -

  • 甘蓝一颗
  • 老干妈任意选
  • 香菜、蒜,葱, 适量

- 步骤 -

  • 1、甘蓝要用手撕适量

  • 2、个人喜欢老干妈这款,高端大气上档次

  • 3、适量

  • 4、橄榄油热锅,葱蒜爆锅,甘蓝炒制软

  • 5、放入老干妈适量,继续炒制,在放盐、鸡精、味精,继续炒,后放香菜炒至入味

  • 6、成品