m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

具体也不怎么明白,知道是川菜,感觉不错,色香味具全,这道菜很棒

talk

- 准备食材 -

 • 猪大肠(肥肠) 500g
 • 葱、姜蒜
 • 青椒 1个
 • 干香菇 8个
 • 豆腐皮 20g
 • 洋葱 1个
 • 花椒 5g
 • 八角、桂皮
 • 香菜
 • 老干妈 2勺
 • 味极鲜 2勺
 • 橄榄油 1勺
 • 火腿肠 2个

- 步骤 -

 • 1、把肥肠焯水凉干

 • 2、洋葱切条,豆腐皮切丝,香菇切小块

 • 3、葱姜蒜切好,青椒切丝

 • 4、热油放花椒八角桂皮小茴香爆香,放葱姜蒜

 • 5、放香菇煸炒,放味极鲜调味,加少许水

 • 6、带香菇八成熟放肥肠大火炖,洋葱垫底,豆腐皮撒上带出锅

 • 7、出锅放点橄榄油

 • 8、撒青椒、火腿、香菜即可