m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

cheeycheey

- 准备食材 -

 • 杏鲍菇
 • 辣椒
 • 肥肉 3-5块
 • 榨菜丝
 • 耗油
 • 调料 ↓↓

- 步骤 -

 • 1、准备 (榨菜切丝用水泡上)

 • 2、放油(一点)放肉块 炒一会放花椒面 放杏鲍菇 放榨菜(如果炒干了可以放点水)

 • 3、放辣椒 盐 味精 耗油 炒一会出锅(不用盖锅盖影响辣椒的颜色)

 • 4、出锅

 • 5、请~~~~