m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

榨菜入菜,特别鮮香。简化了烹饪方法,我这个懒人就是喜欢~

馨妈2009

- 准备食材 -

 • 瘦肉 150g
 • 榨菜 20g
 • 马蹄 5个
 • 香菇 2个
 • 胡萝卜 1个
 • 鸡蛋 2个

- 步骤 -

 • 1、原材料准备好

 • 2、瘦肉剁碎,胡萝卜切小粒,马蹄切小粒,香菇切小粒,姜粒和榨菜粒调匀

 • 3、鸡蛋打散

 • 4、煎成蛋饼

 • 5、蛋饼裹住肉泥

 • 6、蒸10分钟

 • 7、切块

 • 8、用生抽,糖加水煮开勾芡淋上