m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

乐乐123123123

- 准备食材 -

  • 上海青 250克
  • 榨菜 1包
  • 少许

- 步骤 -

  • 1、上海青洗净备用!

  • 2、锅内水烧滚后,加入盐

  • 3、把洗净的上海青放入锅内,烫熟!捞起!

  • 4、蒜切末,乌江榨菜切细!

  • 5、锅内放少于油,把切好的蒜末和榨菜爆炒至香!淋在摆盘好的上海青上即可!

  • 6、简单又原味!