m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

dabaibai03

- 准备食材 -

  • 臭豆腐
  • 肉末
  • 榨菜
  • 辣椒面
  • 花椒

- 步骤 -

  • 1、将臭豆腐洗净切块铺入盘内'油锅倒油'放葱姜暴香'倒下肉末翻炒'肉变色后倒出来铺在臭豆腐上面'撒上榨菜'花椒'辣椒面'盐'最后整盘放入锅内蒸十分钟即可