m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

z917820

- 准备食材 -

  • 空心菜
  • 榨菜
  • 台湾肉肠
  • 大蒜 适量
  • 生抽 适量

- 步骤 -

  • 1、先把空心菜洗净切段

  • 2、把台湾肉肠切丝

  • 3、大蒜切茉

  • 4、起油锅倒入大蒜煸香再倒入空心菜

  • 5、台湾肉肠榨菜不要放盐只要一点生抽即可,起锅盛盘。