m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

52_cy

- 准备食材 -

 • 土豆 一大个
 • 杏鲍菇 两个
 • 老干妈
 • 孜然
 • 花椒
 • 辣椒

- 步骤 -

 • 1、土豆切片,尽量均匀

 • 2、杏鲍菇切片

 • 3、切碎葱花大蒜备用

 • 4、取两勺老干妈

 • 5、加孜然,胡椒粉,糖,调制香辣酱

 • 6、放入适量油,将土豆炸至金黄

 • 7、将杏鲍菇炸至金黄

 • 8、将油烧热加入香辣酱炒出红油

 • 9、放入土豆片杏鲍菇翻炒

 • 10、出锅