m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

熙凯妈妈

- 准备食材 -

  • 榨菜 1个
  • 五花肉 50g
  • 姜丝 10g
  • 葱花 10g

- 步骤 -

  • 1、把锅里倒好油,大约7成热的时候加入葱花、姜丝翻炒,加入肉丝炒至变色,最后加入榨菜丝,不断翻炒至香味浓郁,可在出锅前加少许盐。