m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

sdfsd12

- 准备食材 -

  • 橄榄油 15g
  • 鹅蛋 2个
  • 3-5滴
  • 辣椒
  • 豆瓣酱

- 步骤 -

  • 1、鹅蛋煮熟,剥皮切成两半备用

  • 2、把葱辣椒切碎,豆瓣酱加少许的醋调成汁备用

  • 3、锅里放少许油,把葱辣椒放入锅中炒熟,然后倒入调好的汁,等烧开以后浇到鹅蛋上。