m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

传统的北方吃法是放生大蒜····我有点觉得太冲就改良了下

帅帅芳妈

- 准备食材 -

  • 鸡蛋 2个
  • 大蒜 6瓣
  • 剁椒
  • 生抽

- 步骤 -

  • 1、大蒜剥好,切末

  • 2、蒜末放入碗里加少许油,微波炉叮出香味

  • 3、小碗里放入鸡蛋夹碎,放点生抽,剁椒拌匀 完成!!!

  • 4、高端洋气的吃法是,蒜蓉叮好,鸡蛋切半。蒜蓉里面拌好调味料,放到鸡蛋切面上(⊙v⊙)嗯。更洋气的话放进烤箱烤一会