m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

南南的笨靓子

- 准备食材 -

  • 土豆 2至3个,中等大小
  • 鸡蛋2个,麻椒一个

- 步骤 -

  • 1、士豆丝用泡一下,

  • 2、鸡蛋先摊出来

  • 3、麻椒切碎,也可大蒜切碎

  • 4、热油,花椒面,放土豆丝炒熟

  • 5、再放入鸡蛋,麻椒或蒜末,鸡精,小炒几下出锅

  • 6、成品