m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

暧昧乱人心,

- 准备食材 -

 • 里脊
 • 香菜
 • 干辣椒丝
 • 大蒜
 • 大葱
 • 料酒
 • 生抽
 • 老抽

- 步骤 -

 • 1、里脊肉切丝,加料酒、耗油、生抽、老抽、少许盐腌制半小时

 • 2、葱蒜切末

 • 3、干辣椒捏碎成辣椒丝

 • 4、香菜切段儿

 • 5、锅里放油,油热后放入辣椒丝炸香捞出备用

 • 6、锅中放油,油热后将葱蒜爆香,下肉丝翻炒,待水分充分蒸发后下辣椒丝翻炒

 • 7、下香菜快去翻炒两下,依个人口味加盐出锅即可