m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

你是我的避风港

- 准备食材 -

  • 韭菜、鸡蛋、油、盐

- 步骤 -

  • 1、韭菜洗净切段备用

  • 2、鸡蛋两个打散备用

  • 3、鸡蛋入油锅煎至固体状

  • 4、鸡蛋添出备用

  • 5、韭菜放入油锅翻炒

  • 6、韭菜变色后加入鸡蛋继续炒一会儿

  • 7、起锅前加盐再翻炒一下

  • 8、装盘!