m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

春天野菜最鲜美

孟子涵妈妈

- 准备食材 -

  • 荠菜
  • 山鸡蛋

- 步骤 -

  • 1、荠菜洗净摘好,泡水里去去泥土味

  • 2、放锅里焯水,切碎

  • 3、山鸡蛋打撒跟荠菜混一起,撒盐

  • 4、锅中油热,直接下去超熟即可