m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

我家铭铭宝宝

- 准备食材 -

 • 茴香
 • 鸡蛋
 • 虾皮
 • 香油
 • 鸡精

- 步骤 -

 • 1、鸡蛋打散,锅内倒入食用油,炒散

 • 2、将虾皮 少许油翻炒至金黄

 • 3、茴香洗净,切小段,一旁控水

 • 4、温水和面,醒发15分钟

 • 5、将鸡蛋碎 虾皮 拌入茴香里,盐 香油 鸡精调味

 • 6、作面剂子,填馅。平底锅预热,少油。馅饼放之。

 • 7、成品