m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

ly0506

- 准备食材 -

  • 鸡蛋
  • 红薯粉
  • 大蒜
  • 姜蒜
  • 辣椒

- 步骤 -

  • 1、将红薯粉用水调解,打入鸡蛋,少许盐。

  • 2、放油加热,如煎鸡蛋饼一般。好后,放在砧板切好。

  • 3、放少量油,放入韭菜,辣椒,姜蒜,爆香。

  • 4、一同炒,黄酒,生抽即可