m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

xiaoyan87

- 准备食材 -

  • 中筋面粉250克 牛奶 酵母 盐 红糖(馅料)面粉少许(馅料)

- 步骤 -

  • 1、糖三角

  • 2、面粉一碗,一小调料勺一勺酵母,温水和成团放一小时发酵

  • 3、发酵好和成长条切成小段,擀成薄饼

  • 4、放上糖面,糖二面一,和成糖面

  • 5、两遍对捏,一个角

  • 6、捏成三个相等的角

  • 7、全部捏好

  • 8、锅里放水烧开放入糖三角,大火烧开小火蒸十五分钟左右

  • 9、这是蒸好的,糖三角