m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

lifang9901

- 准备食材 -

  • 鸡蛋 3个
  • 腌好的红辣椒 100g
  • 小葱 50g
  • 50g
  • 生姜 50g

- 步骤 -

  • 1、准备好腌好的红辣椒,超市买的行。准备好葱姜蒜。

  • 2、鸡蛋和以上配料混合,喜欢辣的多放点辣椒,打蛋

  • 3、放油,放锅里,大火炒,炒成碎鸡蛋。