m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

wei-yi

- 准备食材 -

 • 黄油 50g
 • 鸡蛋 1个
 • 糖粉 40g(我减到20G)
 • 低粉 60g
 • 泡打粉 3g
 • 椰蓉 30g
 • 牛奶 40g

- 步骤 -

 • 1、黄油打软

 • 2、依次加入糖粉→蛋液→1/3粉类→1/2液体→1/3粉类→1/2液体→1/3粉类

 • 3、面糊挤入模具中,7分满表面撒些椰蓉

 • 160度25分钟

 • 5、我手上没有翻糖模具,找了可以替代圆头模具来做

 • 6、把翻糖剪成水滴形。

 • 7、用圆头工具把边压薄。

 • 8、组合。