m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

hw520

- 准备食材 -

 • 油菜 10颗
 • 香菇 150g
 • 盐(焯油菜) 1小勺
 • 油(焯油菜) 1小勺
 • 水淀粉 2勺
 • 里脊肉 100g

- 步骤 -

 • 1、香菇切条,葱切段,肉切丝。

 • 2、油菜水焯,肉用淀粉裹一下!

 • 3、锅热放油,放入葱段、肉丝断生!

 • 4、放入香菇,翻遍几下,放入油菜,炒约2-3分钟就可以出锅了!

 • 5、成品