m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

xinqing/ok

- 准备食材 -

 • 猪里脊肉 300克
 • 大葱白 50克
 • 甜面酱 80克
 • 料酒 5克
 • 白糖 20克
 • 1克
 • 淀粉 2克
 • 150克

- 步骤 -

 • 1、肉丝加淀粉料酒少许盐腌制20分钟

 • 2、葱丝切好,豆皮切成方块

 • 3、国内凉油下肉丝,这样可使肉丝嫩滑不粘锅底,七分熟盛出

 • 4、甜面酱,料酒,盐 ,糖,依次放入熬制

 • 5、放入肉丝翻炒,中火!

 • 6、装盘出锅