m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

这道菜也是我最喜欢的菜之一,简单、营养又好吃。下饭菜哦!

1313131

- 准备食材 -

  • 猪里脊肉、大葱
  • 盐、酱油、糖、花椒粉

- 步骤 -

  • 1: 肉切成片备用。大葱切成大片,多切点,这道菜葱好吃。

  • 2、你必须要试试这道家庭常备快手菜!