m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

小霹雳儿

- 准备食材 -

  • 鸡蛋 3-4个
  • 火腿肠 2-3根
  • 适量即可
  • 辣椒酱 适量即可
  • 葱花 少量

- 步骤 -

  • 1、将鸡蛋打到碗中,搅拌均匀

  • 2、切好火腿肠

  • 3、放少量油,倒入鸡蛋炒熟之后放火腿肠,放适量盐,可以放辣椒酱(根据个人喜好)

  • 4、在最后撒上一些葱花就好了。