m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

WY201314

- 准备食材 -

 • 五花肉 180克
 • 300克
 • 生抽 3勺
 • 老抽 半勺
 • 少许
 • 少许
 • 白酒 3勺
 • 辣椒粉 1勺
 • 生姜 少许2勺
 • 料酒

- 步骤 -

 • 1、笋切片,凉水下锅,加白酒3勺(加酒去涩味)焯水5分钟捞出,

 • 2、五花肉冷水下锅,加料酒2勺,葱,生姜片焯水,

 • 3、筷子可以扎进去就可以了,捞出,

 • 4、切片,

 • 5、五花肉放油锅翻炒,表面微黄,

 • 6、加笋一起翻炒,加生抽,老抽,盐调味,

 • 7、加半碗水,大火煮开,中火炖一会,

 • 8、收汁,加葱花就可以,

 • 9、来块肉,

 • 10、再来一口笋,

 • 11、成品图!