m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

瑶璟璟

- 准备食材 -

 • 金像高筋粉(饼皮) 300g
 • 水 (饼皮) 180g
 • 盐 (饼皮) 3g
 • 酵母 (饼皮) 3g
 • 橄榄油 (饼皮) 10g
 • 细砂糖 (饼皮) 10g
 • 享氏番茄酱 65g
 • 适量
 • 适量
 • 黑胡椒碎 适量
 • 马苏里拉 适量
 • 火腿 适量

- 步骤 -

 • 1、揉面

 • 2、面团

 • 3、发酵30分钟后翰成饼子

 • 4、准备材料(根据个人喜好)

 • 5、刷番茄酱

 • 6、放入电饭煲(烤箱)即可

 • 7、完成了