m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

887910

- 准备食材 -

  • 五花肉 500克
  • 葱姜 适量
  • 适量
  • 淀粉 适量
  • 鸡蛋 一个

- 步骤 -

  • 1、五花肉切成片不要太薄加入味达美鸡蛋一个

  • 2、在加入葱和姜抓匀腌制半小时

  • 3、加入少量淀粉

  • 4、下油锅炸 然后捞出在复炸一遍出锅啦