m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

在单位食堂吃了之后超级馋这道菜!就做了!

柴小乖

- 准备食材 -

 • 排骨
 • 玉米
 • 胡萝卜
 • 八角
 • 花椒或生姜
 • 料酒

- 步骤 -

 • 1、排骨用料酒腌泡一小时左右后冷水下锅煮

 • 2、煮开后关火,捞去浮沫

 • 3、冷水洗净

 • 4、重新接一锅冷水,放八角和几颗花椒开火。家里生姜没了就用花椒的哈哈哈

 • 5、煮开后加一勺盐一勺醋

 • 6、切好胡萝卜和玉米……玉米好难切!!!姑娘们使劲!

 • 7、捞出花椒和八角,把胡萝卜玉米下锅一起煮~尝尝汤浓淡

 • 8、煮一小时多就好啦~

 • 9、biubiubiu~