m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

独自等待0625

- 准备食材 -

 • 马苏里拉芝士
 • 杏鲍菇 随意
 • 菠萝
 • 鸡肉
 • 培根
 • 玉米
 • 豌豆
 • 奶酪
 • 洋葱

- 步骤 -

 • 1、备料

 • 2、备料这是别的料凑图

 • 3、自制披萨饼

 • 4、涂披萨酱

 • 5、随心所欲

 • 6、芝士最多越好

 • 7、再一个版里面有鸡肉丝 虾

 • 8、进预热180烤箱烤20分钟

 • 9、杏鲍菇要炒下水份在用

 • 10、拉丝效果来不及拍 都在抢着吃

 • 11、很好吃啊

 • 12、这是苹果和香蕉的