m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

缘之链

- 准备食材 -

  • 南瓜
  • 排骨
  • 酱油

- 步骤 -

  • 1、备料,南瓜洗净切小块,排骨切小块,放点盐腌。

  • 2、热锅,下油和姜末炒一会,倒入排骨,下酱油和少许糖翻炒至有些香味飘出,下南瓜,倒水焖,水快干时关火撒葱花即可