m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

笑雅小丫

- 准备食材 -

  • 带皮五花肉 2斤
  • 葱姜蒜粒 适量
  • 料酒 适量
  • 八角 1个
  • 桂皮 1块
  • 香叶 3片
  • 冰糖 适量

- 步骤 -

  • 1、五花肉放锅里煮一下,外熟里生就可以了。放凉水里淋一下

  • 2、五花肉放锅里煎一下,倒水,放生抽,老抽,八角,桂皮,香叶,冰糖