m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

埕妈妈

- 准备食材 -

 • 豌豆粉 250
 • 各少许按个人口味添加
 • 味精
 • 鸡精
 • 花椒
 • 辣椒
 • 葱花
 • 蒜泥
 • 老抽
 • 芝麻

- 步骤 -

 • 1、将豌豆粉250克倒入容器内加上冷水打湿调成水样!然后在烧 1500克开水!开水烧开时倒入豌豆粉。加火煮15分钟。倒入干净容器内置冷即可食用!