m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

蔬菜和肉类可以随意搭配

雪城之巅

- 准备食材 -

 • 香菇
 • 紫甘蓝
 • 木耳
 • 丸子
 • 大蒜
 • 土豆
 • 洋葱
 • 火腿
 • 宽粉
 • 包菜
 • 蘑菇
 • 麻辣香锅调料

- 步骤 -

 • 1、准备好材料

 • 2、大蒜洋葱用油爆香,先放比较难熟的炒,然后放比较容易熟的材料。

 • 3、放半袋麻辣香锅调料炒香、加糖、盐、芝麻。出锅!

 • 4、ok