m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

韩梓聪

- 准备食材 -

  • 红豆 20g
  • 绿豆 20g
  • 豇豆 20g
  • 黄豆 20g
  • 花生豆 10g
  • 小葱
  • 面条 200g

- 步骤 -

  • 1、先把各种豆豆放入水里煮开,煮豆时,我们准备好葱。

  • 2、豆豆煮好后,把面切成细的这种放到锅里煮熟,加入调料调味。

  • 3、炝入葱花,出锅了!