m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

如意20110524

- 准备食材 -

 • 饺子皮 500克
 • 五花内 250克
 • 干冬菇 50克
 • 50克
 • 红萝卜 100克
 • 莲藕 150克
 • 芝麻油 适量
 • 食用油 适量
 • 生粉 适量

- 步骤 -

 • 1、五花肉剁碎腌制十五分钟,待用

 • 2、干冬菇剁碎,待用

 • 3、红萝卜,葱切粒

 • 4、把材料倒在盘子里调均匀

 • 5、把莲藕磨成上图

 • 6、再次拌均匀,如上图

 • 7、饺子皮我在菜市场买回来的

 • 8、拿五張饺子皮排列,看上图

 • 9、中间放肉馅

 • 10、右手把饺子皮往左边盖住

 • 11、然后在身边往外卷,就象上图那样

 • 12、烧开水,蒸十五分钟就行啦

 • 13、成品如上图