m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

网上看的尝试烹饪,真的好吃。猪油炒菜真不赖

熙熙宝贝··

- 准备食材 -

  • 五花肉 一条
  • 蒜段 4条
  • 油麦菜根 一条

- 步骤 -

  • 1、蒜段,辣青椒

  • 2、五花肉焯水,切片

  • 3、热锅后直接下五花肉炸出油

  • 4、放入蒜段和青椒油麦菜根

  • 5、翻炒,无需加水

  • 6、成品。 农家小炒肉